ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "DENTISTRY Library Courses" สืบค้นข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์

              ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "DENTISTRY Library Courses" สืบค้นข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์ การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ และการจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม EndNoteX8 ประจำเดือนมีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/B4f1Swypw16Izpqq1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4434 หรือ e-mail : Dentlibcmu@gmail.com

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมโปรดนำโน๊ตบุ๊คมาเอง

Share