สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต "ทำความดี" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

              สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาขนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต "ทำความดี" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531

Share