ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ปิดบริการชั่วคราว ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบุคลากรห้องสมุดคณะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่บุคลากร ประจำปี 2560

Share