ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560

             ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 18.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

Share