ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560

             ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 18.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

Share