ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560

            ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว และงดให้บริการ D.D. (Document Delivery Services) ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560 เนื่องจากบุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

Share

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2560

              ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว และงดให้บริการ D.D. (Document Delivery Services) ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2560 เนื่องจากบุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดจันทบุรี

Share
Post date: 03/27/2017 - 09:42
Post date: 03/13/2017 - 15:18
Post date: 03/09/2017 - 10:03
Post date: 03/08/2017 - 11:54
Post date: 03/22/2017 - 10:30
Post date: 03/10/2017 - 09:28
Post date: 03/09/2017 - 09:17
Post date: 02/23/2017 - 13:55
Subscribe to Front page feed