Find Picture of      By     
หน้าแรก
       
 
ดูภาพตามหมวดหมู่ ความเป็นมา บุญเสริม สาตราภัย อดีตล้านนาจากภาพถ่าย ผู้มีอุปการะคุณ เพิ่มรูปของคุณ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  
  แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน
กลับไปหน้าแสดงรายการภาพ  

คลิกที่รูปด้านบนเพื่อดูรูปขนาดใหญ่แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน; เจ้านายฝ่ายเหนือ
รถแก้ว ณ ลำพูน, เจ้า

แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน
            แม่เจ้ารถแก้ว หรือ ม.ร.ว. หญิงรถแก้ว อิศรเสนา เป็นพระธิดาของ ม.จ. ศักรบุตร อิศรเสนา กับเจ้าหญิงองค์หนึ่งในสกุล “เชื้อเจ็ดตน” ม.จ. ศักรบุตร เป็นโอรสองค์ที่ 4 ของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช กับหม่อมเจ้าหญิงทับ พระธิดาของเจ้าชายศิลา ซี่งเป็นโอรสของพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในสมัยทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ. 2440 ได้ทรงเทียบฐานันดรศักดิ์ให้แก่แม่เจ้ารถแก้ว เป็นที่ทราบแก่บรรดาเจ้านายในพระราชวงศ์จักรีในกรุงเทพมหานครโดยทั่วกันในสมัยนั้น
            แม่เจ้ารถแก้ว สมรสกับเจ้าหลวงอินทยงยศโชติ ตั้งแต่สมัยที่เจ้าหลวงอินทยงยศโชติยังรับราชการในตำแหน่งพระยาไชยสงครามของนครลำพูน ในสมัยเจ้าหลวงดาราดิเรกรัตนไพโรจน์เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน ท่านมีราชบุตร และราชธิดา 5 องค์ คือ
            1. เจ้าหญิงมุกดา
            2. เจ้าชายตุ้ย (ถึงแก่อนิจกรรมตั้งแต่เยาว์วัย)
            3. เจ้าน้อยจักรคำ ซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน
            4. เจ้าหญิงแก้วมาเมือง
            5. เจ้าหญิงหล้า
            แม่เจ้ารถแก้วถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3 เหรือ พ.ศ. 2468 รวมสิริอายุได้ 75 ปี อัฐิของท่านนอกจากบรรจุในกู่ที่สร้างไว้ในสุสานหลวงลำพูนแล้ว เจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ได้นำอัฐิอีกส่วนหนึ่งของท่านบรรจุในเจดีย์วัดบ้านหลวย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สำนักหอสมุด
เชียงใหม่
ntic@lib.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน
นเรนทร์ ปัญญาภู, ผู้รวบรวมข้อมูล
-
image/jpeg(.jpeg .jpe .jpg)
1 ภาพ; สี; 5x7 นิ้ว
HLP-LP-NR009
© ห้องฮูปลำพูน
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้
 
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์และฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

     
     
  Copyright © 2008 Northern Thai Information Center (NTIC), Chiang Mai University. All Rights Reserved.
239 Huay Kaew Rd., Mueang District , Chiang Mai, Thailand 50200
Tel. 0 5394 4514, 0 5394 4517
ntic@lib.cmu.ac.th