Find Picture of      By     
หน้าแรก
       
 
ดูภาพตามหมวดหมู่ ความเป็นมา บุญเสริม สาตราภัย อดีตล้านนาจากภาพถ่าย ผู้มีอุปการะคุณ เพิ่มรูปของคุณ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  
  บ่อน้ำมันฝาง : แท่นขุดเจาะน้ำมัน เมื่อพ.ศ. 2495
กลับไปหน้าแสดงรายการภาพ  

คลิกที่รูปด้านบนเพื่อดูรูปขนาดใหญ่บ่อน้ำมันฝาง : แท่นขุดเจาะน้ำมัน เมื่อพ.ศ. 2495
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
แท่นขุดเจาะน้ำมัน; บ่อน้ำมัน
บ่อน้ำมันฝาง

              ปัจจุบันบ่อน้ำมันฝางตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจการภายใต้กรมพลังงาน กระทรวงกลาโหม บ่อน้ำมันแห่งนี้ ค้นพบเมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว เนื่องจากชาวบ้านพบน้ำมันลักษณะสีดำไหลซึมขึ้นมาบนผิวดินแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไร บางคนคิดว่าเป็นน้ำมันศักดิ์สิทธิ์จึงนำมาทาร่างกายเพื่อรักษาโรคต่างๆ เมื่อความทราบถึงเจ้าหลวงเชียงใหม่จึงให้กันบ่อน้ำมันไว้เป็นของหลวง ทำให้คนทั่วไปเรียกว่าบ่อหลวงหรือบ่อเจ้าหลวง
              ในปีพ.ศ. 2477 กรมเชื้อเพลิงทหารบกได้เข้ามาสำรวจและการจ้างนักธรณีวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ ๒ นาย คือ Dr. Arnold Heim และ Dr. Hans Hirschi ทำการสำรวจบนผิวดินและขุด บ่อตื้นๆ แต่ก็ไม่มีผลอะไรตามมา หลังจากนั้นก็ได้มีการเข้ามาสำรวจและขุดตรวจอีกหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีการพัฒนาอะไรมากนัก
              ระหว่างปีพ.ศ. 2492-2499 ได้มีหน่วยสำรวจน้ำมันฝางเข้ามาดำเนินการภายใต้กรมโลหะกิจ ขุดเจาะแหล่งน้ำมันไชยปราการ สร้างโรงกลั่นน้ำมันทดลองขนาดเล็ก ทำการกลั่นน้ำมันเป็นครั้งคราว แต่ละครั้งได้น้ำมันดิบครั้งละประมาณ 1,000 ลิตร สิ่งที่น่าสังเกตคือ การกลั่นน้ำมันในระยะนี้ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการทำยางแอสฟัลต์ ซึ่งเป็นวัสดุในการทำถนนมากกว่าการเจาะหาน้ำมันเพราะเป็นช่วงที่รัฐบาลเร่งสร้างถนนระหว่างเมืองทั่วประเทศ
              ในปีพ.ศ. 2499 งานบ่อน้ำมันฝางได้โอนไปขึ้นกับกรมพลังงานทหาร และในปีเดียวกันนั้น Dr. Harold Hutton ผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเลียมได้เข้ามาสำรวจที่บ่อน้ำมันฝางและรายงานว่า น้ำมันดิบที่อำเภอฝางมีมากพอสามารถกลั่นออกมาขายได้ และเสนอให้มีการสำรวจเพื่อตั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาด 1,000 บาเรลขึ้น
              วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2499 กรมพลังงานทหารได้เริ่มพัฒนาการผลิตน้ำมันที่นี่อย่างจริงจัง มีการเริ่มผลิตปิโตรเลียมขึ้นเป็นครั้งแรก และมีการสำรวจแหล่งน้ำมันในพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือ เช่น ลุ่มแอ่งเชียงราย ลุ่มแอ่งพะเยา และลุ่มแอ่งลำปาง เป็นต้น

รายการอ้างอิง
สำนักงานพลังงานแห่งชาติ. (2512). เชื้อเพลิงและพลังงานของประเทศไทย.
             กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สำนักหอสมุด
เชียงใหม่
ntic@lib.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชียงใหม่
itsc@itsc.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน
อุษณีย์ ธงไชย, ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ
2495
image/jpeg(.jpeg .jpe .jpg)
1 ภาพ; ขาวดำ; 8x10 นิ้ว
BS-CM-GB018
©บุญเสริม สาตราภัย
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้
 
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์และฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

     
     
  Copyright © 2008 Northern Thai Information Center (NTIC), Chiang Mai University. All Rights Reserved.
239 Huay Kaew Rd., Mueang District , Chiang Mai, Thailand 50200
Tel. 0 5394 4514, 0 5394 4517
ntic@lib.cmu.ac.th