ป่าไม้

ฟังเพลงล้านนาออนไลน์ - ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเพลง ป่าไม้
ศิลปิน ป้อต่อน ลูกตูน
อัลบั้ม ถนนคนเดิน
Silhouette of Lanna musicians
ไฟล์เนื้อเพลง / โน๊ตเพลง::  ดาวน์โหลด
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ  คุณนิพนธ์ ทองคำ และบริษัท มิวสิค วิซาร์ด จำกัด

เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงโฟล์คซองคำเมืองชุด แต๊กา และถนนคนเดิน

ที่กรุณาอนุญาตให้นำเพลงชุดเหล่านี้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ