ปี๋ใหม่พื้นเมือง

ฟังเพลงล้านนาออนไลน์ - ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเพลง ปี๋ใหม่พื้นเมือง
ศิลปิน บุญศรี รัตนัง
อัลบั้ม
Silhouette of Lanna musicians

.:: เนื้อเพลง/โน๊ตเพลง ::.

เพลง  ปี๋ใหม่พื้นเมือง

 

 

คำร้อง  บุญศรี   รัตนัง / ทำนองซอ

 

ก้อยฟังกั๋นไปดีๆ  ละมาฟังบุญศรีแหมใหม่  

ฟังเต๊อะปี้น้องเหนือใต้   เกี่ยวกับปี๋ใหม่ปื้นเมือง

ได้สืบกั๋นมาเจ้นปู่ย่าต๋าเหลือง

 เกี่ยวกับปี๋ใหม่ปื้นเมืองแสนจะรุ่งเรืองขาวผ่อง  

วันที่  13  เมษา  ก็วันนี้นาวันสังขาลล่อง 

หมู่เฮาล้านนาปี้น้อง  ปากั๋นโห่ร้องล่ำเปิง  

ปี๋เก่าล่วงโป้นไปแล้วปี๋ใหม่แก้วมาเถิง 

 คนเฒ่าสักยันต์ลองเจิงมันหยังมาเปิงปี๋ใหม่  

14  เมษาวันเน่านั้นกามาไขว้  

ปากั๋นห่อนึ่งจิ้นไก่   เกียมไปใส่บาตรฮอมบุญ  

เกียมกั๋นซะป๊ะบ่ละหื้อได้หายสูญ 

 เกียมน้ำส้มป่อยดอกคูณ  

เกียมไปทำบุญตักบาตร

วันเน่านั้นนา   หมู่ฮ้างหมู่สาวไผตึงบ่าพลาด  

เกียมกั๋นขนาด   จวนกั๋นไปวัดขนทราย  

แต่งตั๋วปื้นเมืองใส่เสื้อหม้อฮ่อมงามหลาย  

ตวยกั๋นไปวัดขนทราย   ก่อเจดีย์ยายเป๋นหมู่

15     เมษา  วันพญาวันสืบมาเจ้นปู่  

ปี้น้องไผๆก็ฮู้   วันนั้นมันเป๋นวันดี   

ปากั๋นไปวัดเฮาไปซ้วยล้างขัดสี   ไปฟังน้ำธรรมกำดี  

เมื่อถึงเดือนจีปี๋ใหม่  

ไปรับกำศีลกำปอนไปรับกำสอนอันใหญ่ 

 เดือนจีปี๋ใหม่เฮาไปรับศีลฟังธรรม  

วันตี้  15  ก็ได้มาเถิง เติงตั๋น 

 เฮาไปฮับศีลฟังธรรม   อาบน้ำพระเจ้าน้อยใหญ่

16                 17 เมษา  ปากปี๋ปากเดือนมาไขว้ 

 เฮาไปดำหัวผู้ใหญ่  ดำหัวปู่ป้าอาลุง  

ดำหัวครูบาอาจ๋ารย์ผู้มีอาวุโสสูง  

ป้อน้าเป๋นป้าเป๋นลุง   เปิ้นจักปั๋นจัยปั๋นโจ้ค  

ปี๋ใหม่ปื้นเมืองบ่ไจ้ผมอุปโลก  

จักได้อยู่ดีมีโจ้คชีวิตผ่องใสเบิกบาน  

จ้วยกั๋นฮักษาเอาไว้ไปจ๋นชั่วลูกชั่วหลาน  

สืบกั๋นมาแต่ดึกดำบรรพ์   กำว่าสงกรานต์ปี๋ใหม่

 


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ  คุณบุญศรี รัตนัง บุคลากรดีเด่นทางวัฒนธรรมล้านนา 

เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง ที่กรุณาอนุญาตให้นำเพลงชุดเหล่านี้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ