วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
 
 
ชื่อเพลง ::  พระคุณของแม่
ศิลปิน ::  บุญศรี รัตนัง
อัลบั้ม ::  

.:: เนื้อเพลง/โน๊ตเพลง ::.

เพลง พระคุณของแม่

 

 คำร้อง / บุญศรี  รัตนัง  -  ทำนอง / แหล่

 

จะขอสาทกยกพระคุณของแม่                

เอามาตี๋แผ่แปลเป๋นเนื้อความ    

ความฮักของแม่เที่ยงแท้ต่อลูก   

ได้สร้างได้ปลูกลูกต๋าดำๆ           

กว่าจะเกิดเป๋นคนทนตุ๊กระกำ                

จะขอเท้าความยามแม่ปามาน    

สองเดือนสามเดือนลูกเลื่อนสู่ต๊อง           

จะเดินจะย่องจะกิ๋นจะทาน

ต้องได้ระวังลูกยังอยู่ในครรภ์      

แสนทรมานในใจ๋จริงๆ 

ลูกอยู่ในต๊องต้องระวังรักษา                    

จะเกิดออกมาบ่าฮู้เป๋นชายเป๋นหญิง        

จับใส่บางวันปอหนาวเนื้อเย็นคิง 

ทรมานจริงๆยิ่งกว่าสิ่งใด

พอถึงเก้าเดือนก็มาไขว้ครบ                   

พอถึงกำหนดลมถีบต๊องตังใน     

จีวิตเกือนบ่ารอดเกือบจะจอดวำวาย        

กว่าจะได้ลูกนั้นเกิดมา  เอ้อ.......

 

น้ำต๋าแม่ตกหัวอกแม่กั๊ด                        

ลมมันเบียดยัดในอกนักหนา       

ลูกโป้นตี๋นซิ่นฮ้องดิ้นออกมา                   

ลูกได้มืนต๋าสู่โลกวิไล     

ผ้าผืนนิ่มนวลแม่เอามาป๊กมาห่ม

ป้อนน้ำป้อนนมอุ้มเกลี้ยงเลี้ยงใหญ่

แม่คอยคุ้มครองปกป้องคุ้มภัย                

สิ่งอันตรายบ่าหื้อได้มาตำ                       

เฝ้าดูลูกน้อยคอยเอาใจ๋ใส่                      

บ่าได้ไปไหนไกว๋อู่ลูกวันค่ำ                     

ก๋ารงานอย่างอื่นแม่บ่าได้ไปทำ   

ร่างก๋ายผอมดำอยู่กับลูกตึงวัน

ลูกอยากกิ๋นหยังแม่ก็เอามาฝาก  

จิ้นเข้าปากก็ลากเอามาปั๋น

เลี้ยงลูกใหญ่มาไจ้เวลาเมินนาน 

ตุ๊กทรมานหยังตึงบ่าเปียง             

 ลูกบางคนถ้าแม่สอนสั่ง             

โต้ตอบเสียงดังจี๊หน้าด่าเถียง      

พระคุณของแม่ตึงบ่ามีหยังเปียง 

คอยอยู่เคียงลูกนั้นนานมา          

ขอลูกตังหลายจงได้นึกคิด                      

โปรดได้พินิจไปพิจารณา

พระคุณของท่านพระแม่มารดา   

มีล้นฟ้าพระคุณแม่เอย.... 


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ  คุณบุญศรี รัตนัง บุคลากรดีเด่นทางวัฒนธรรมล้านนา 

เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง ที่กรุณาอนุญาตให้นำเพลงชุดเหล่านี้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ

  [ กลับไปหน้ารายการเพลง ]
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1234383 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::