แห่หน้อย

ฟังเพลงล้านนาออนไลน์ - ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเพลง แห่หน้อย
ศิลปิน วงนาคทันต์เชียงใหม่
อัลบั้ม ดนตรีสะล้อ-ซึง แผ่น 1
Silhouette of Lanna musicians
ไฟล์เนื้อเพลง / โน๊ตเพลง::  ดาวน์โหลด

.:: ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเพลง ::.

แห่หน้อย   

 

                เป็นเพลงบรรเลงที่มีทางเพลงคล้ายเพลงปราสาทไหว นิยมบรรเลงแพร่หลายในเขตอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำมาเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2527  จนเป็นที่นิยมในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

 


 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงบรรเลง ชุดวงกลองล้านนา 4  ชุดดนตรีสะล้อ-ซึง 1-3

ที่กรุณาอนุญาตให้นำเพลงชุดเหล่านี้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ