วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
 
 
ชื่อเพลง ::  หริภุญชัย
ศิลปิน ::  ภานุทัต อภิชนาธง (ครูแอ๊ด)
อัลบั้ม ::  เพลงบรรเลงพื้นเมืองล้านนา ชุดที่ 4
ไฟล์เนื้อเพลง / โน๊ตเพลง::  ดาวน์โหลด

.:: ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเพลง ::.

หริภุญไชย

 

                 เป็นเพลงที่แต่งโดย  สุชาติ กันชัย    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2527   โยมีแรงบันดาลใจให้เกิดจิตภาพ ของผู้ที่ฟ้อนรำในชุดโบราณ  ของเมืองหริภุญไชย และได้ทราบว่า  พระนางจามเทวี  เจ้าผู้ครองนคร มีเชื้อสายมอญ กอร์ปกับต้องการให้เป็นเพลงที่มีสำเนียงพื้นเมืองล้านนา  จึงได้ผสมผสานมอญและสำเนียงพื้นเมืองเข้าด้วยกัน  และเพื่อให้เพลงมีความเป็นแบบโบราณมากขึ้น  จึงได้นำจังหวะกลองตึ่งโนง มาประกอบจังหวะเพลง  เพลงหริภุญไชยใช้ประกอบการฟ้อน  ซึ่งประดิษฐ์ท่ารำโดย ผศ. ดิเรกชัย  มหัธนะสิน  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศตวรรษ  พงษ์เจริญ, 2535 : 21) 

 

รายการอ้างอิง

ศตวรรษ  พงษ์เจริญ, ผู้รวบรวม.   โน๊ตดนตรีพื้นเมืองล้านนา.  [เชียงใหม่ : ...], 2535.


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ  คุณภานุทัต  อภิชนาธง  (ครูแอ๊ดหน้อย นาคทันต์) 

ศิลปินรางวัล เพชรราชภัฏ และเพชรล้านนา ประจำปี 2545 สาขาดนตรีพื้นเมืองล้านนา

เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงบรรเลงพื้นเมืองล้านนา ชุดที่ 1-5  ที่กรุณาอนุญาตให้นำเพลงชุดเหล่านี้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ

  [ กลับไปหน้ารายการเพลง ]
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1232578 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::