มะแหลบ


 
            เทียนตั๊กแตน (กาญจนบุรี)
 
            จัดเป็นพืชล้มลุก มีอายุหลายปี ลักษณะที่โดดเด่นของพืชตระกูลนี้อยู่ที่รากนั้นเป็นหัวยาวใต้ดินขนานกับพื้นผิว ลำต้นเป็นสันเหลี่ยม ตั้งตรงสูง 40-100 เซนติเมตร ใบประกอบมี 3 ใบย่อยหรือแยกเป็น 3 แฉก รูปรี ยาว 3-7 เซนติเมตร ปลายแหลมก้านใบยาว ดอกเป็นช่อแบบซี่ร่ม แตกแขนงเป็นช่อย่อยหลายช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดของดอกเล็กสีขาวถึงสีเหลืองจางอมเขียว ผลเป็นรูปรีคล้ายรูปไข่กลับด้าน พบพืชตระกูลหญ้าชนิดนี้ได้ในที่โล่ง เจริญเติบโตในดินทรายตามป่าผลัดใบที่สูงระดับ 600 เมตรขึ้นไป
 
        
            ไม่มีข้อมูลสารอาหาร เมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศแต่งกลิ่นอาหาร ชาวล้านนานำมาเป็นส่วนผสมของน้ำพริกลาบ
        
มีประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ประเทศอินเดียกินรากซึ่งจะคล้ายหัวแครอต เพราะมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงและยาแก้ไข้
 
 
 
            

กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม. (2550). ข้อมูลสีเขียว. ค้นวันที่ 20 สิงหาคม 2550 จาก http://media.deqp.go.th/003_green/Know_detail.php?Knowid=38

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2550). พืชเครื่องเทศ. ค้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 จาก http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/use/spicies09.htm