วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
สาระน่ารู้จากศูนย์สนเทศภาคเหนือ


ศิษย์เก่า มช. สร้างชื่อ
ศิษย์เก่า มช. สร้างชื่อ
รางวัลแมกไซไซ สารสาธารณะ ปี 2552
( นักศึกษาเก่าคณะเภ
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552
( นักศึกษาเก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 137203)
เกิด
21 กุมภาพันธ์ 2495  อายุ 57 ปี เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การงาน
เภสัชกร
รางวัล
• นักวิทยาศาสตร์โลก พ.ศ. 2547
• บุคคลแห่งปีของเอเชีย พ.ศ. 2551
• รางวัลแมกไซไซ บริการสาธารณะ พ.ศ. 2552  
ผลงาน
• วิจัยยาสามัญ "ยาเอดส์"
• จัดตั้งโรงงาน AFRIVIR ผลิตยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์
• ผลิตยา Thai-Tanzunate รักษาโรคมาลาเรีย  
กิตติศัพท
เภสัชกรยิปซี
การศึกษา
• ปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัยบาธ สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท สาขาเภสัชวิเคราะห์ Strahclyde University
• ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เว็บไซต์
http://www.krisana.org
นายมานิต วัฒนเสน
ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย (คนใหม่)
(นักศึกษาเก่า ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 144357)
เกิด
วันที่ 1 สิงหาคม 2493 อายุ 59 ปี เป็นคนจังหวัดสตูล
การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 32
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ 8 กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติ
การทำงาน
พ.ศ. 2521 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (อักษรเลข) สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2528 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตรัง จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา
พ.ศ. 2536 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการกอง กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2542 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
พ.ศ. 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
พ.ศ. 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
พ.ศ. 2549 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 137203)

 

 

 


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1671019 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::