วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
สาระน่ารู้จากศูนย์สนเทศภาคเหนือ


แอ่วกาดต้อนกอง ข่วงวัฒนธรรม
“กาดต้อนกอง” เป็นรูปแบบการค้าขายสินค้าภายในชุมชนของชาวล้านนาในอดีต ที่มีพ่อค้าแม่ค้าหาบของเดินเข้ามาขายภายในหมู่บ้านก็จะพากันดักซื้อเป็นจุด ๆ เรียกว่า “ต้อนกอง” เพื่อให้คนได้ซื้อหาสินค้า และส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็จะอาศัยจุดพักที่หน้าวัดเป็นที่พักระหว่างการเดินทาง ภายหลังจึงก่อกำเนิดเป็นตลาดชุมชนขึ้นและได้พัฒนาขึ้นเป็น “กาดก้อม” หรือ “กาดต้อนกอง”

กาดต้อนกอง ณ หมู่บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ ๗ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง เชียงใหม่
หมู่บ้านสันทรายต้นกอกตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 200 ปี มาแล้วโดยราษฎรที่เข้าอาศัยกลุ่มแรกเป็นเชื้อสายเจ้าคุ้มเวียงเชียงใหม่และชาวพื้นเมืองซึ่งเป็นชาวเขินได้อพยพมาจากบ้านเมืองลัง และบ้านหนองไคร้ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ บริเวณโดยรอบที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบัน และราษฎรเหล่านี้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกันจัดหาที่ดินและร่วมกันก่อสร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

วิสาหกิจชุมชน
       ในวิสาหกิจชุมชนที่ทางหมู่บ้านได้จัดขึ้นนั้นจะเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ที่ทางชุมชนได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาเราให้คงอยู่สืบไป

1. กลุ่มแปรรูปเกษตรสันทรายต้นกอก

       ผลิตภัณฑ์ด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น น้ำพริกแดบ แคบหมู ไส้อั่ว จิ๊นปิ้ง ผักกาดดอง แกงแค และอาหารพื้นเมือง ต่างๆ มากมาย

2. กลุ่มหมอพื้นเมืองบ้านล้านนาสันทรายต้นกอก
       ผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น แชมพูอัญชัน แชมพูใบหมี่ สบู่น้ำผึ้ง/มะขาม ลูกประคบ น้ำมันปันจ้อง ยาสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้ในการนวดฝ่าเท้า นวดตัว ฯลฯ

3. กลุ่มเกษตรบ้านสันทรายต้นกอก
       ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรแบบพอเพียง มีทั้งพืชและสัตว์ เช่น ผักแส้ว ผักพื้นบ้าน ผักเฮือด มะรุม เพกา ฟักข้าว ฟักหม่น ผักปลอดสาร ผักบุ้ง แตงกวา บวบ กระเจี๊ยบ ไก่พันธุ์พื้นเมือง (ไก่บ้าน) การเลี้ยงนกกระทาแบบครบวงจร ฯลฯ


4. กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านสลีปิงจัยแก้วกว้าง
       เป็นกลุ่มที่มีการส่งเสริมการทำอุปกรณ์อันจะนำมาซึ่งความเพลิดเพลินแก่ตนเองและผู้อื่น ผลิตภัณฑ์ที่จัดขึ้น เช่น โมเดลกลองล้านนาชนิดต่างๆ อุปกรณ์สำหรับตีกลอง ฆ้องโมง และงานทำของตกแต่งบ้านจากวัสดุเศษไม้

5. กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
       ผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงามตามธรรมชาติของไม้ดอกไม้ประดับ เช่น พิทูเนีย สร้อยไก่ ดาวเรือง ดาวกระจาย บานชื่น คุณนายตื่นสาย เทียน ผีเสื้อ กระดุมทอง เฟื่องฟ้า ฯลฯ

"กาดต้อนกอง ข่วงวัฒนธรรม"
( โครงการ S.M.L)
ณ บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ ๗ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง เชียงใหม่

ทุกๆ วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น.

"สืบสานศิลปะล้านนา สืบทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ตามวิถีล้านนาเฮา"

 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1671029 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::