วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
นิทรรศการแนะนำเว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา
-------------------------------------------------------------------------------
 จะค้นข้อมูลอาหารพื้นบ้านอย่างไรบนเว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา
 แกงแคไก่ และวิธีทำ
 ส้าผักรวม และวิธีการทำ
 แกงฮังเล และวิธีการทำ
 น้ำพริกหนุ่ม และวิธีการทำ
 ขนมจ็อก และวิธีการทำ
 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวล้านนา
 วิธีปั้นข้าวนึ่ง
 ผู้มีอุปการะคุณต่อโครงการเผยแพร่อาหารพื้นบ้านล้านนา
-------------------------------------------------------------------------------
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

                 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ถึง ตุลาคม 2550  งานศูนย์สนเทศภาคเหนือได้จัดนิทรรศการแนะนำเว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                เว็บไซต์อาหารพื้นบ้านล้านนา เป็นกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการ บูรณาการห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library)   เพื่อพัฒนาสังคมการเรียนรู้  ซึ่งสำนักหอสมุดได้ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนิการเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือในรูป e-Northern Information  ในลักษณะมัลติมีเดีย  ที่  http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือ และอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา  ตลอดจนดำเนินงานด้านบริการสารนิเทศที่สนองต่อนโยบายอาหารปลอดภัย (Food safety) ของรัฐบาล  ในรูปแบบที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ในรูปมัลติมีเดีย อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา  และเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง

                ในการเผยแพร่ข้อมูลครั้งนี้ คณะทำงานได้รวบรวมอาหารพื้นบ้านล้านนาจากผู้รู้ด้านอาหารพื้นบ้านในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 29 ราย  รวบรวมตำรับอาหารต่างๆ ที่ใช้ส่วนผสมที่มีอยู่เฉพาะถิ่นภาคเหนือ รวมถึงอาหารของชาวล้านนา ที่เป็นภูมิปัญญาในการปรุงอาหารของท้องถิ่น จำนวน 160 รายการ ครอบคลุมทุกประเภทอาหาร ตามวิธีทำ  ได้แก่  แกง  คั่ว  จอ  เจียว ตำ ยำ นึ่ง น้ำพริก มอบ ลาบ ส้า อ็อก แอ็บ อุ๊ก/ฮุ่ม หมักดอง เคี่ยว และขนม ของว่าง   ให้ข้อมูลของอาหารแต่ละตำรับ ประกอบด้วย สูตรอาหาร วิธีทำ เคล็บลับในการปรุง และการเลือกส่วนผสม  ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมพร้อมภาพประกอบ และประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ ด้านโภชนาการและคุณค่าทางยา

 

 

 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1636722 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::