วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
นิทรรศการตามรอยล้านนาจากภาพถ่าย
-------------------------------------------------------------------------------
 ความเป็นมาของโครงการภาพล้านนาในอดีต
-------------------------------------------------------------------------------
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

            ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สำนักหอสมุดได้ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือในรูปแบบ e-Northern Information ตามโครงการห้องสมุดที่มีชีวิต (living library) เพื่อพัฒนาสังคมการเรียนรู้  โดยเริ่มจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือในหัวข้อ “อาหารพื้นบ้านล้านนา”  บนเว็บไซต์สำนักหอสมุด

             ในปี 2551 นี้  ได้ร่วมกันดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือ ในหัวข้อ “ภาพล้านนาในอดีต” โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักหอสมุด   โดยได้รับความกรุณาจากคุณบุญเสริม สาตราภัย ในการนำผลงานภาพถ่ายล้านนาในอดีตของท่าน จำนวน 700 ภาพ มาดำเนินการสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชนได้เข้าถึงและศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง

              

  เพื่อให้ประชาชน  ได้ทราบถึงแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับล้านนา   สำนักหอสมุด  จึงได้จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายล้านนาในอดีต  เปรียบเทียบกับภาพปัจจุบัน  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของล้านนาจากอดีตถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่  และยังได้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่ชีวประวัติของคุณบุญเสริม  สาตราภัย  ในฐานะบุคคลสำคัญ ด้านการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของล้านนา   นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่  27  ถึงวันอาทิตย์ที่  31  สิงหาคม  2551  ในวันพิธีเปิดนิทรรศการได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง  “กึ่งศตวรรษเมืองเชียงใหม่จากภาพถ่าย”  ซึ่งสำนักหอสมุดได้รับเกียรติจากคุณบุญเสริม  สาตราภัย  และคุณเวนไตย  ไชยวงศ์  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวไทยทีวี  ทีวีสาธารณะ  หรือ Thai PBS  สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  มาเป็นวิทยากรในการเสวนาในครั้งนี้

 

  เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก  ได้ทราบถึงแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับล้านนา ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ฐานข้อมูลให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น   งานศูนย์สนเทศภาคเหนือจึงได้จัดนิทรรศการนี้อีกครั้งหนึ่งที่สำนักหอสมุด ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11- อาทิตย์ที่ 21  กันยายน 2551  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักหอสมุด 

 

   ภาพถ่ายล้านนาในอดีต ขนาด 20x24 นิ้ว  ที่นำแสดงในนิทรรศการ หาชมได้ในฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต ที่ http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna  หรือถ้าหากท่านใดสนใจ ดูภาพจริง มาเยี่ยมชมได้ที่งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด 

 

 

 

 

 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1636733 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::