วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง ประมาณ ชันซื่อ
สถานที่พิมพ์ [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.]
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 148 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.4593 ป1711 

   
ชื่อเรื่อง รำลึกครบรอบ 100 ปี อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต : บิดาและบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สถานที่พิมพ์ สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวนหน้า 239 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.7593 ธ177 

   
ชื่อเรื่อง ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพันเอกนายแพทย์ เยื้อง คชภักดี ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : [ม.พ.พ.]
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 160 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 306.095939 ท3711 

   
ชื่อเรื่อง หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางพูนทรัพย์ ตราโมท ณ เมรุวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2552
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวนหน้า 128 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 920 ห1511 

   
ชื่อเรื่อง อนุสรณ์งานพระราชทานดินฝังศพ นายอุเทน เตชะไพบูลย์ ม.ป.ช., ม.ว.ม.,ป.ภ., ท.จ. ณ สุสานเตชะไพบูลย์ จังหวัดชลบุรี 25 พฤษภาคม 2551
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 256 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.8593 อ454


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651237 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::