วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง สิริรัตนนารินนวมินทราธิราช
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวนหน้า 195 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.1593 ภ416
หนังสือเล่มนี้ได้นำพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งได้รวบรวมเอาภาพประวัติศาสตร์ ทรงพบรัก ทรงหมั้น พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชโอรสและพระราชธิดา ตลอดจน พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

   
ชื่อเรื่อง อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสำเนียง ศรมณี ทช.,ทม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 21 พฤษภาคม 2512
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์แพร่การช่าง
ปีที่พิมพ์ 2512
จำนวนหน้า 41 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 926.36089 ส216 

   
ชื่อเรื่อง 120 ปี พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
สถานที่พิมพ์ [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,]
ปีที่พิมพ์ 2536
จำนวนหน้า 24 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 923.2593 ด272
เป็นเอกสารประกอบการจัดงาน 120 ปี พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม 2536 ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของโครงการ กำหนดการงาน และรายละเอียดของการจัดงานและการแสดงรายการต่างๆ 

   
ชื่อเรื่อง An Ahom cosmogony : with a translation and a vocabulary of
สถานที่พิมพ์ [London] : Royal Asiatic Society
ปีที่พิมพ์ 1904
จำนวนหน้า -
เลขเรียกหนังสือ 495.919 G848A 

   
ชื่อเรื่อง จงจรเที่ยว : สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 12 ประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่พิมพ์ นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 770.282 ช177จ


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651246 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::