วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง สยามไวยากรณ์ ตอนที่ 2 วจีวิภาค : สำหรับนักเรียนประโยค 2 ชั้น 3 เรียนลักษณ ถ้อย คำ ภาษา ของเรา / กรมศึกษาธิการ
สถานที่พิมพ์ พระนคร : กรม
ปีที่พิมพ์ 2444
จำนวนหน้า 136 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 495.915 ศ311ส 2444
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือสยามไวยากรณ์ ตอนที่ ๒ วจีวิภาค สำหรับนักเรียนประโยค ๒ ชั้น ๓ ของเรา เป็นตำราไวยากรณ์ ที่เรียนลักษณะถ้อยคำภาษาในลักษณะถ้อยคำต่างๆ และเป็นการจำแนกให้ทราบถึงการใช้คำในลักษณะต่างกัน ซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนของกรมศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดพิมพ์ขึ้น เมื่อปี ร.ศ. ๑๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๔ 

   
ชื่อเรื่อง สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ. 112 = Franco - Siamese crisis 1893 / ไกรฤกษ์ นานา
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 306 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
เลขเรียกหนังสือ อ 959.3035 ก979ส
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2553 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสำคัญ พระราชทานไว้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้าจึงได้จัดพิมพ์งานวิจัยเชิงลึกโดยคุณไกรฤกษ์ นานา ว่าด้วยเรื่องราวเบื้องหลังวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 

   
ชื่อเรื่อง หนังสือที่ระลึกในการพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บรรจบครบ 100 ปี
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 1 เล่ม (เลขหน้าไม่ปรากฎ) : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 745.5 ห1511
สำนักพระราชวังจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเนื่องใน “พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรจบครบ 100 ปี” วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2553 หนังสือที่ระลึกเล่มนี้ได้รวมปฏิมากรรมชิ้นย่อม ซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณพระมหามลเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง 

   
ชื่อเรื่อง สมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม = Satellite Atlas of Thailand
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 318 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
เลขเรียกหนังสือ อ 912.593 ส164
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงสืบราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 9 มิถุนายน 2549 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้รวบรวมภาพที่ได้จากอวกาศและข้อมูลที่สำคัญจัดทำเป็นสมุดภาพคล้ายแผนที่เล่มหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Atlas 

   
ชื่อเรื่อง สิริราชิโนวาทนาถมาตา = A Tribute to her majesty the Queen's Words of Wisdom
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวนหน้า 195 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.1593 ส373
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2548 คณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ได้อัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ มารวบรวมไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีประโยชน์ ทรงคุณค่า และเปี่ยมศักดิ์ศรีของความเป็นไทย


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1661360 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::