วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง ลิลิตพายัพ / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ 2511
จำนวนหน้า 131 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ภน 895.911 ม121ล 2511
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือ “ลิลิตพายัพ” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่เสด็จจากกรุงเทพฯ จนเสด็จกลับ ซึ่งเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๘ ในปีนั้นได้มีการสร้างทางรถไฟสายเหนือสิ้นสุดถึงเมืองนครสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเปิดสถานีรถไฟบ้านพาชี เสด็จประพาสเมืองลพบุรี และเมืองนครสวรรค์ และโปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จประพาสหัวเมืองพายัพต่อเพื่อให้คุ้นเคยกับราชการหัวเมือง จึงเสด็จต่อโดยทางชลมารคไปยังเมืองอุตรดิตถ์ และเสด็จด้วยกระบวนม้าและช้างต่อไป โดยใช้พระนามแฝงว่า “หนานแก้วเมืองบูรพ์” 

   
ชื่อเรื่อง หลักราชการและโคลงสุภาษิต / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ 2509
จำนวนหน้า 159 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 895.911 ม121ห
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือ “หลักราชการและโคลงสี่สุภาพ” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายน้อม พุ่มหิรัญ ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับข้าราชการเพื่อยึดถือเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ สำหรับโคลงสี่สุภาพ ทรงได้นำข้อธรรมทางพุทธศาสนาและภาษิตภาษาต่างประเทศมาเป็นหัวข้อ แล้วขยายความเป็นโคลงสี่สุภาพ และโคลงดั้น ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อคติ แนะนำในการประพฤติตนและการดำเนินชีวิตในแง่ต่างๆ อีกทั้งยังมีคุณค่าทางวรรณคดีด้วย 

   
ชื่อเรื่อง เรื่องทิพจักราธิวงศ์ / เรียบเรียง นายพันตำรวจตรีเจ้าไชยวรเชษฐ์
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : โรงพิมพ์อเมริกัน เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2472
จำนวนหน้า 24, 5 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ภน 923.25936 ช967ร
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือค่าว เรื่อง ทิพจักราธิวงศ์ เรียบเรียงโดยนายพันตำรวจตรี เจ้าไชยวรเชษฐ์ (มงคลสวัสดิ์ ณ เชียงใหม่) พิมพ์เนื่องในงานเมรุศพแม่เจ้าจามรี ณ เชียงใหม่ ในมหาอำมาตย์โท เจ้าแก้วนวรัฐฯ เจ้านครเชียงใหม่ หนังสือค่าวเล่มนี้ในตอนต้น ได้แก่ ประวัติแม่เจ้าจามรี ณ เชียงใหม่ ตอนที่สอง เป็นลำดับพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ นครลำปาง นครลำพูน ผู้เป็นบรรพบุรุษของแม่เจ้าจามรี และตอนที่สาม เป็นร้องกรองเป็นหนังสือค่าว เหมาะแก่คนพื้นเมืองภาคเหนือ 

   
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุระยะทาง เสด็จประพาสในรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมืองในแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 117, 118, 119 รวม 3 คราว
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2462
จำนวนหน้า 45 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 915.95 จ149
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือจดหมายเหตุระยะทาง เสด็จประพาสหัวเมืองในแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก ๑๑๗, ๑๑๘, ๑๑๙ รวม ๓ คราว ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ จัดพิมพ์เนื่องในการพระราชกุศลทักษิณานุปทานงานพระบรมศพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คำรบ ๗ สัตมวาร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ ซึ่งเป็นจดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชดำเนินประพาสชายทะเลตะวันตก และเสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองในแหลมมลายู 

   
ชื่อเรื่อง บทละคอนนอก เรื่องคาวี / พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2471
จำนวนหน้า 107 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 895.911 พ4445บ
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือ บทละคอนนอก เรื่องคาวี พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี และนายร้อยเอก หม่อมเจ้าวิทยา หม่อมเจ้าในกรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วยบทละคร ดังนี้ ตอนที่ ๑ ท้าวสันนุราชหานางผมหอม ตอนที่ ๒ ท้าวสันนุราชชุบตัว ตอนที่ ๓ นางคันมาลีขึ้นเฝ้า และ ตอนที่ ๔ พระคาวีรบกับไวยทัต รวมทั้งเพลงยาวชมพระราชนิพนธ์ ในตอนท้ายของเล่ม


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651210 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::