วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง อนุสรณ์อาลัย มานิต สุทธจิตต์ : "ตายตัดตอน ก่อน ตายติดตัว"
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.]
ปีที่พิมพ์ [2554?]
จำนวนหน้า 68 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 923.7593 ม253อ
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกงานวันบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 วันมรณกรรมของ อ.มานิต สุทธจิตต์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่ ภายในนำเสนอเนื้อหาประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รวมถึงบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพุทธสุภาษิต เช่น บทความ “ภูมิปัญญาล้านนาชน ผญ๋าธรรมกำบะเก่า” ที่ อ.มานิต ทำหน้าที่อรรถาภิปรายให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมคำสอนและธรรมสุภาษิตได้ง่ายขึ้น 

   
ชื่อเรื่อง อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพร้อยตรี พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์ ม.ว.ม. ป.ช. ณ เมรุวัดรพระศรีมหาธาตุมหาวิหาร วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2551
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 191 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.2593 พ417อ
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์ ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหาร เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ภายในนำเสนอเนื้อหาประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นอกจากนั้นยังมีการรวบรวมบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง รวมถึงวิธีป้องกันและรักษาโรคมะเร็งอีกด้วย 

   
ชื่อเรื่อง 500 ปีสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส / ไกรฤกษ์ นานา
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : มติชน
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 243 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 327.5930469 ก979ห
หนังสือ “500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-โปรตุเกส” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสการฉลองครบรอบ 500 ปี แห่งความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศโปรตุเกสทีเวียนมาบรรจบในปี พ.ศ. 2555 นี้ เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะประมวลเนื้อหาสาระที่ได้จากการค้นคว้าสารคดีที่มีประโยชน์และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตรึวามสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศโปรตุเกส ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังต่อเนื่องกันไป รวมถึงมีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้ง่ายมากขึ้น 

   
ชื่อเรื่อง ความในใจของข้าพเจ้า / สมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวนหน้า 183 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.2593 จ492ค
หนังสือ “ความในใจของข้าพเจ้า” ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้นำบทสัมภาษณ์จากรายการ “วู้ดดี้เกิดมาคุย” ซึ่งได้ออกอากาศไปแล้วทั้งหมดสามตอนทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศจะได้ชื่นชมพระบารมีผ่านถ้อยคำที่พระองค์ทรงเปิดพระทัยอย่างตรงไปตรงมา และไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทั้งยังได้รวบรวมภาพความงดงาม ความเรียบง่ายแห่งพระจริยวัตรไว้อย่างครบถ้วน สิ่งที่เป็นความพิเศษ และเป็นบุญตายิ่งคือ ภาพพระฉายาลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์ทั้ง ๘ ภาพ ที่ได้พระราชทานให้พิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้ 

   
ชื่อเรื่อง ในหลวงในดวงใจ / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 297 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 พ172น
หนังสือ “ในหลวงในดวงใจ” เป็นหนังสือแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เปิดเผยข้อมูลการลำดับชั้นพระปฐมบรมราชวงศ์จักรี พร้อมแผนภูมิและรายละเอียดที่ง่ายต่อการเข้าใจ จากการศึกษาค้นคว้าด้วยความวิริยอุตสาหะของอาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นอกจากนี้ ยังได้ประมวลรายละเอียดของพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกการพระราชทานพระนามพระนครในรัชกาลที่ ๑ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในปราสาทพระเทพบิดร พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นต้น


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651248 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::