วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง ลักษณะที่น่าอัศจรรย์บางประการของพุทธศาสนาอย่างเถรวาท / โดย พระราชชัยกวี (พุทธทาสภิกขุ)
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2512
จำนวนหน้า 23 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 294.391 พ4444ล
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่หอม พุ่มชูศรี ณ เมรุสุสานหายยา จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2512 ภายในนำเสนอเนื้อหาประวัติและคำไว้อาลัย รวมทั้งมีการนำเสนอปาฐกถา เรื่อง “ลักษณะที่น่าอัศจรรย์บางประการ” ของพุทธศาสนาอย่างเถรวาท โดย พระราชชัยกวี (พุทธทาสภิกขุ) 

   
ชื่อเรื่อง จักรวรรดิวัตรคำฉันท์และพระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 172 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 895.911 จ111
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง หม่อมราชวงศ์ (หญิง) รัตนา เกษมสันต์ (เป็นกรณีพิเศษ) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ภายในนำเสนอเนื้อหาพระประวัติ และคำกล่าวถึงคุณงามความดีของหม่อมราชวงศ์ (หญิง) รัตนา เกษมสันต์ นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอ “จักรวรรดิวัตรคำฉันท์” ซึ่งเป็นคำฉันท์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระจักรพรรดิตามอุดมคติในพุทธศาสนา รวมถึงมีบทความเกี่ยวกับพระประวัติ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ผู้ซึ่งมีความชำนาญบทกลอนไทยและงานด้านอักษรศาสตร์อีกหลากหลายแขนงอีกด้วย 

   
ชื่อเรื่อง พลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ์
สถานที่พิมพ์ [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 223 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.5593 น914พ
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิง พลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ภายในนำเสนอเนื้อหาประวัติส่วน ประวัติการทำงานและการรับราชการทหาร การรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปละพระราชวงศ์พระองค์อื่น และคำกล่าวถึงคุณงามความดีของพลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ์ นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เรื่อง “ชีวิตนี้สำคัญนัก” ซึ่งจะกล่าวถึงการทำคุณงามความดี และคุณค่าของชีวิติที่เกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตและได้มีโอกาสอยู่อาศัยในโลกใบนี้ด้วย 

   
ชื่อเรื่อง คุณแม่เกื้อกูล เศวตเศรนี
สถานที่พิมพ์ [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 107 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.5593 ก6111ค
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นางเกื้อกูล เศวตเศรนี ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ภายในนำเสนอเนื้อหาประวัติส่วนตัว และคุณงามความดีของคุณแม่เกื้อกูล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอตำราอาหารและสูตรการทำขนมต่างๆ ที่คุณแม่เกื้อกูลเป็นผู้บันทึกไว้ รวมถึงวิธีการดูอัญมณีประเภทต่างๆ ด้วย 

   
ชื่อเรื่อง ต่อพงษ์ คนพังกำแพง = Topong - an agent of change / ต่อพงษ์ กุลครรชิต
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.]
ปีที่พิมพ์ [2551?]
จำนวนหน้า 283 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 920.72 ต196ต
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท ต่อพงษ์ กุลครรชิต ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ภายในนำเสนอเนื้อหาประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการทหาร รวมถึงมีการรวบรวมบทความที่พันโท ครรชิต ได้เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตของคนพิการ


หน้า | [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651199 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::