วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง : ภาคที่ 2 สุธนุชาดก
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฉธนากร
ปีที่พิมพ์ 2472
จำนวนหน้า 71 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 294.3826 ช421ป
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในปลงศพคุณหญิงตาด ธัญญาภิบาล ซึ่งได้นำเอาปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง โดยพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ เดิมเป็นคัมภีร์ลาน จำนวนรวม 50 ผูก เมื่อราวพุทธศักราช ระหว่าง ปี 2000 ถีง ปี 2200 สำหรับภาคที่ 2 เป็นนิทานชาดก เรื่อง สุธนุชาดก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับนิทานโบราณต่อไป 

   
ชื่อเรื่อง ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง ภาคที่ 4
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2468
จำนวนหน้า 91 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 294.3826 ช421ป
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระยาศรีเสนา (คิด คชาชีวะ) เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2468 ซึ่งได้นำเอาปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง โดยพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ เดิมเป็นคัมภีร์ลาน จำนวนรวม 50 ผูก เมื่อราวพุทธศักราช ระหว่าง ปี 2000 ถีง ปี 2200 สำหรับเล่มนี้เป็นภาคที่ 4 ประกอบด้วยนิทานชาดก เรื่อง สุภมิตชาดก สิริธรชาดก ทุลกบัณฑิตชาดก อาทิตชาดก ทุกัมมานิกชาดก และมหาสุรเสนชาดก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับนิทานโบราณต่อไป 

   
ชื่อเรื่อง ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง ภาคที่ 8
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ
ปีที่พิมพ์ 2468
จำนวนหน้า 112 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 294.3826 ช421ป
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในปลงศพนางนนทบัญชา (ถนอม ชาคร) เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2468 ซึ่งได้นำเอาปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง โดยพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ เดิมเป็นคัมภีร์ลาน จำนวนรวม 50 ผูก เมื่อราวพุทธศักราช ระหว่าง ปี 2000 ถีง ปี 2200 สำหรับภาคที่ 8 ประกอบด้วยนิทานชาดก เรื่อง นรชีวชาดก สุรูปชาดก มหาปทุมชาดก ภัณฑคารชาดก พหลาคาวีชาดก และเสตบัณฑิตชาดก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับนิทานโบราณต่อไป 

   
ชื่อเรื่อง ปัญญาสชาดก ภาคที่ 11 ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ
ปีที่พิมพ์ 2469
จำนวนหน้า 129 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 294.3826 ช421ป
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชเพลิงศพ ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาเหม ในรัชกาลที่ 4) ทจว, รัต มปร๓, จปร๓, วปร๓. เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469 ซึ่งได้นำเอาปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง โดยพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ เดิมเป็นคัมภีร์ลาน จำนวนรวม 50 ผูก เมื่อราวพุทธศักราช ระหว่าง ปี 2000 ถีง ปี 2200 สำหรับ ภาคที่ 11 ประกอบด้วยนิทานชาดก เรื่อง สังขปัตตชาดก จันทเสนชาดก สุวรรณกัจฉปชาดก และสิโสรชาดก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับนิทานโบราณต่อไป 

   
ชื่อเรื่อง ปัญญาสชาดก : ภาคที่ 20 สุรัพภชาดก
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2474
จำนวนหน้า 124 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 294.3826 ช421ป
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานปลงศพนางเสม ชำนาญโลหะ เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2474 ซึ่งได้นำเอาปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง โดยพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ เดิมเป็นคัมภีร์ลาน จำนวนรวม 50 ผูก เมื่อราวพุทธศักราช ระหว่าง ปี 2000 ถีง ปี 2200 สำหรับภาคที่ 20 เป็นนิทานชาดก เรื่อง สุรัพภชาดก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับนิทานโบราณต่อไป


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1661361 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::