วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง ตำนานพระปริต
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2472
จำนวนหน้า 29 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 294.3443 ด217ต
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือ “ตำนานพระปริต” เป็นตำนานที่ว่าด้วยสาเหตุการเกิดราชปริต และลักษณะการสวดพระปริต โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ อธิบายเบื้องต้น ตำนานคณะสาธยาย ตำนานสาธยายธรรม ตำนานสาธยายปริตร พระปรติภาณวาร ราชปริตร สวดพระพุทธมนตร์ในประเทศสยาม สวดสาธยายพระธรรม สวดภาณวาร สวดพระปริต สวดทำน้ำพระพุทธมนตร์ มหาทิพมนตร์ สวดพระพุทธมนตร์เนื่องกับไสยศาสตร์ และสวดนวครหายุสมธรรม 

   
ชื่อเรื่อง ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 2 ประเพณีเลี้ยงลูก บวชนาค แลแต่งงานบ่าวสาว
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2462
จำนวนหน้า 53 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 390.09593 ล114
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นแจกในงานศพนายมาลัย และนางพัน สง่าเมือง ซึ่งนำเสนอเรื่องลัทธิธรรมเนียมต่างๆ โดยเลือกเฉพาะเรื่องประเพณีในสกุลวงศ์ ได้แก่ เรื่องประเพณีเลี้ยงลูก ประเพณีบวชนาค และประเพณีแต่งงานบ่าวสาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับจารีตประเพณีที่สืบต่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

   
ชื่อเรื่อง รามเกียรติ์ : บทร้องและบทพากย์
สถานที่พิมพ์ [ม.ป.ท : ม.ป.พ.]
ปีที่พิมพ์ 2464
จำนวนหน้า 154 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 895.912 ร265ร
หนังสือ “รามเกียรติ์ : บทร้องและบทพากย์” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พิมพ์แจกในงานฉลองสุพรรณบัฏของจางวางเอกแลนายพลโท เจ้าพระยารามราฆพ วันที่10 ธันวาคม พ.ศ. 2464 ซึ่งในเล่มนี้ทรงนิพนธ์ขึ้นสำหรับเล่นโขน มีทั้งหมด 6 ตอน ได้แก่ สีดาหาย เผาลงกา พิเภษณ์ถูกขับ จองถนน ประเดิมศึกลงกา และนาคบาศ 

   
ชื่อเรื่อง ประเพณีเดิม ฉบับโบราณ
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : พัฒนาการค้า
ปีที่พิมพ์ 2507
จำนวนหน้า 277 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ภน 392 ท173ป 2507
หนังสือเรื่อง ประเพณีเดิม ฉบับโบราณ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นอยู่และประเพณีต่างๆ ของภาคเหนือ ซึ่งแบ่งเป็นหมวด ได้แก่ หมวดให้พร หมวดเวนตาน หมวดกาบธรรม หมวดอาราธนา หมวดคำถวายทานแบบบาลี และหมวดเบ็ดเตล็ด 

   
ชื่อเรื่อง พงษาวดารสยาม บริเฉทที่ ๒ : หนังสือแบบเรียนหลวง
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์ศุภมิตรบำรุง
ปีที่พิมพ์ 2430
จำนวนหน้า 117 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 959.3 ศ311พ
หนังสือแบบเรียนหลวง พงษาวดารสยาม บริเฉทที่ 2 นี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยตอนท้ายของบทเรียน มีคำถามเป็นข้อๆ สำหรับฝึกตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651234 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::