วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง ราชพัสตราภรณ์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวนหน้า 450 หน้า: ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 391 ร226
หนังสือ “ราชพัสตราภรณ์” ได้รวบรวมภาพฉลองพระองค์ของราชวงศ์ฝ่ายใน เพื่อให้ได้เห็นถึงวิวัฒนาการความเป็นมาแห่งราชพัสตราภรณ์ จากต้นรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับใช้ศึกษาเรื่องแบบแผนการแต่งกายของแต่ละยุคสมัย นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงธำรงรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยไว้ได้อย่างยั่งยืน 

   
ชื่อเรื่อง 66 เจ้าฟ้าและสายราชสกุล แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานสลากกินแบ่ง
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวนหน้า 413 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.2593 ห118
หนังสือ 66 เจ้าฟ้าและสายราชสกุล แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ 66 พระองค์ออกสู่สาธารณะ โดยเนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 คำนำหน้าพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง ปฐมวงศ์ และ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม บทที่ 2 การเรียบเรียงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระประวัติ พระฉายาลักษณ์และพระรูปของเจ้าฟ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ 66 พระองค์ และบทที่ 3 การลำดับสมาชิกในราชสกุลต่างๆ และสาแหรก เฉพาะราชสกุลที่สืบสันตติวงศ์จากสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 รวม 9 ราชสกุล 

   
ชื่อเรื่อง Century of growth : the first 100 years of Siam
สถานที่พิมพ์ Singapore : Edition Didier Millet
ปีที่พิมพ์ 2007
จำนวนหน้า 182 p. : ill. ; 29 cm.
เลขเรียกหนังสือ R 332.12 L922C
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด โดยได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของการก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้เจริญเติบโตในช่วงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสังคมไทยในยุคต่างๆ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

   
ชื่อเรื่อง พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : กรม
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 2 เล่ม : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.1593 ศ375พ ล.2
หนังสือชุด ”พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” นี้จัดทำขึ้น 2 เล่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อประมวลพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในเล่ม 2 นี้ มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 บท ได้แก่ บทที่ 4 พระมหากรุณาธิคุณทรงอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระอัฉริยภาพด้านต่างๆ ได้แก่จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และด้านหัตถศิลป์ และบทที่ 5 พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและหนังสือ 

   
ชื่อเรื่อง 150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวนหน้า [278] หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.2593 จ244
การจัดพิมพ์หนังสือ 150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ เนื่องในโอกาส ประสูติครบ 150 ปี ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการรวบรวมพระประวัติ พระกรณียกิจของพระองค์ท่าน รวมทั้งรายพระนามและรายนามของสมาชิกในราชสกุลจักรพันธุ์ รวมถึงสาแหรกในราชสกุลทั้งหมด


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651243 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::