วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง หนังสือ อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : ประมวลเรื่องราวทางโบราณคดียุคสุโขทัยโดยเฉพาะ
สถานที่พิมพ์ พระนคร : จังหวัด
ปีที่พิมพ์ 2513
จำนวนหน้า 446 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 930.10959336 ส481ห
หนังสืออนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : ประมวลเรื่องราวทางโบราณคดียุคสุโขทัยโดยเฉพาะ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อคิดเห็นโดยนักเขียน และนักประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เขียนเรื่องราวต่างๆ ของสุโขทัยในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือที่บอกถึงความเป็นมาของชาติไทยเรา 

   
ชื่อเรื่อง 80 พรรษามหามงคล
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 223 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ภ416ป
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา หนังสือเรื่อง “80 พรรษามหามงคล” ได้รวบรวมภาพแห่งความประทับใจเกี่ยวกับพระองค์ท่านไว้ให้ชนชาวไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก พร้อมคำบรรยายถึงแต่ละเหตุการณ์อย่างละเอียด เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพที่หาดูได้ยาก 

   
ชื่อเรื่อง พระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร์ : ใต้ร่มพระบารมีธรรมิกมหาราชา
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวนหน้า 336 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 923.1593 จ492พ
หนังสือเล่มนี้ได้รวมบทความวิจัยจำนวน 4 เรื่อง และบทความวิชาการอีก 1 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่หลากหลาย ที่มุ่งแสดงให้เป็นพระราชอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อค้นพบต่างๆ เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจ โดยใช้ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ ตามความถนัดและเชี่ยวชาญของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ เพื่อให้ชาวไทยได้ประจักษ์ถึงคุณลักษณะแห่งธรรมิกราชาในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   
ชื่อเรื่อง ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือโกสินทร์
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 210 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ภ416ธ
ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ เรียบเรียงโดย วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยผู้เรียบเรียง ได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ รวมถึงบันทึกประสบการณ์ของบุคคล เนื้อหาแบ่งได้เป็นหมวดต่างๆ ได้แก่ บรมราชาภิเษก กษัตริยาธิราช เทวราช ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ราชาแห่งธรรม และพลังแห่งแผ่นดิน 

   
ชื่อเรื่อง พระผู้ทรงสถิตในดวงใจราษฎร์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวนหน้า 128 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.1593 ภ416อ
“พระผู้ทรงสถิตในดวงใจราษฎร์” ประพันธ์โดย อาจิณ จันทรัมพร เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นการประพันธ์ด้วยบทกวี โคลงสี่สุภาพ แบ่งเป็นตอนๆ โดยเริ่มจากบทที่ว่าด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651239 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::