วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง คนไทยในฮอลลีวูด ฉะบับสมบูรณแบบ / สุนทร ชูพันธุ์
สถานที่พิมพ์ พระนคร : สำนักพิมพ์สุนทร
ปีที่พิมพ์ 2493
จำนวนหน้า 457 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 791.4303 ส454ค 2493
หนังสือ “คนไทยในฮอลลีวูด ฉะบับสมบูรณแบบ” เป็นหนังสือที่เขียนถึงเรื่องราวของ “สุนทร ชูพันธ์” ซึ่งเป็นเด็กไทยคนเดียวที่ได้ทุนการศึกษาไปนอกอย่างแปลกประหลาดพิศดารที่สุด คือบริษัทภาพยนตร์อเมริกันออกทุนให้ไปดูกิจการในโรงถ่ายภาพยนตร์ในฮอลลีวูด แถมเปิดโปงให้ดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแม้จนกระทั่งวิธีการถ่ายการ์ตูนให้เต้นรำกับคนซึ่งเป็นเทคนิคใหม่เอี่ยมของภาพยนตร์ยุคหลังสงคราม ผู้เขียนใช้วิธีแบบเพรียวลมใหม่ที่สุด ซึ่งบอกยี่ห้อว่าเป็นเทคนิคของฮอลลีวูดโดยแท้ คือมีทั้งการเขียนแบบภาพใกล้ (Close Up) และภาพไกล (Long Shot) การเล่าแบบสันทนา (Dialogue) แบบบรรยาย (Narration) และการเล่าย้อนหลัง (Flash Back) 

   
ชื่อเรื่อง อนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ นายมนัส มังคละพฤกษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2516
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ
ปีที่พิมพ์ 2516
จำนวนหน้า 107 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 294.304 อ154
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายมนัส มังคละพฤกษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 ภายในมีการบรรยายถึง กรณีย เมตุต สุตฺต คาถา หรือ สูตรที่แสดงถึงเมตตาว่าเป็นกิจควรทำ ซึ่งเป็นธรรมเทศนาของพระศรีสุทัสสมุนี แห่งวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาของบทสวดเป็นการแผ่เมตตาความรัก ปรารถนาดีแก่เหล่าเทวดาในป่าและแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งท่านก็จะมีไมตรีจิตตอบและถวายการอารักขาให้ผาสุกกัน 

   
ชื่อเรื่อง อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณย่าฟองนวล ผาทอง ณ สุสาน ป่าช้าจีน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันเสาร์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
สถานที่พิมพ์ แพร่ : ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 44 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 920.0593 ฟ192อ
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณย่าฟองนวล ผาทอง ณ สุสาน ป่าช้าจีน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันเสาร์ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 ภายในประกอบด้วยเนื้อหาชีวประวัติของคุณย่าฟองนวล ผาทอง นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดแพร่ ในแง่มุมของประวัติศาสตร์ความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ 

   
ชื่อเรื่อง ประสิทธิ์รำลึก : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ พุ่มชูศรี
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2512
จำนวนหน้า 181
เลขเรียกหนังสือ 089.9591 ป17118
หนังสือประสิทธิ์รำลึกเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ นุ่มชูศรี ณ เมรุสุสานหายยา จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2512 เนื้อหานำเสนอประวัติส่วนตัว, ประวัติการทำงาน และบทความไว้อาลัยแก่การการจากไปและซาบซึ้งในคุณงามความดีของนายประสิทธิ์ นุ่มชูศรี 

   
ชื่อเรื่อง ค่าวซอนิราศบางกอก โดย อรุณ วงศ์รัตน์ และหลักเกณฑ์การแต่งค่าว โดย สิงฆะ วรรณสัย
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : คนเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2511
จำนวนหน้า 61 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ภน 895.911 อ174ค c.13
หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายหยี นิมมานเหมินท์ และนางจันทร์ทิพย์ นิมมานเหมินท์ ณ สุสานบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ภายในนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของนายหยีและนางจันทร์ทิพย์ นิมมานเหมินท์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของบุคคลทั้งสองโดยนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ “ค่าวซอนิราศบางกอก” โดย อรุณ วงศ์รัตน์ และ “หลักเกณฑ์การแต่งค่าว” โดย สิงฆะ วรรณสัย


หน้า | [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651232 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::