วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง 100 ปี จุลจักรพงษ์ 1908-2008
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 120 หน้า : ภาพประกอบ + ดีวีดี 1 แผ่น
เลขเรียกหนังสือ 928.9591 จ472อ
หนังสือที่ระลึก “100 ปี จุลจักรพงษ์” จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสครบรอบหนึ่งศตวรรษการประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของพระองค์จุลฯ และรวบรวมรูปถ่ายและเอกสารสำคัญที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน นอกจากนี้ ในเล่มยังมีแผ่นดีวีดี “ภาพแห่งชีวิต จุลจักรพงษ์” เป็นบันทึกภาพยนตร์เก่า อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์จุลฯ ที่หาดูได้ยากไว้ด้วย 

   
ชื่อเรื่อง พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2470
จำนวนหน้า 64 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 320.9593 จ472พ
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานแจกเนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในวันตรงกับเสด็จสวรรคต ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2470 โดยได้นำเอาพระราชดำรัสที่ให้ความรู้ในรัฐประศาสนประเพณีการปกครองของไทย และการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิม เป็นการตั้งกระทรวง 12 กระทรวง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงนึกถึงความสุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเป็นหลักสำคัญ 

   
ชื่อเรื่อง เรื่องของพ่อพุทธศักราช 2493/ พีรพล อริยรัตนา
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : พี วี พี ซัพพลายส์
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 254 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 พ376ร
เรื่องของพ่อพุทธศักราช 2493 เป็นหนังสือที่รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2493 ที่มีประกอบพระราชพิธีที่สำคัญยิ่ง คือ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ได้สร้างความปิติยินดีแก่ประชาชนไทยและความศิริมงคลให้เกิดแก่ประเทศไทย จึงสมควรที่ชาวไทยควรจะระลึกถึง 

   
ชื่อเรื่อง พระอัจฉริยปรีชญาด้านภาษาและวรรณศิลป์ : วรรณวิพากษ์-วิจัย / ชำนาญ รอดเหตุภัย
สถานที่พิมพ์ นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 179 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 495.91 ช215พ
ส่วนหนึ่งของงานวิจัย “พระอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาศิลปศาสตร์ เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เผยแพร่เนื้อหาต่างๆ ได้แก่ พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาไทย พระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์ในพระราชนิพนธ์แปล ได้แก่ เรื่อง “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” เรื่อง “ติโต” และพระอัจฉริยภาพทางด้านวรรณศิลป์ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง “พระมหาชนก” 

   
ชื่อเรื่อง สาธารณสุขของแผ่นดิน : เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : กระทรวง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 199 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.1593 ภ416ส
หนังสือ “สาธารณสุขของแผ่นดิน” เล่มนี้จัดทำขึ้น ในโอกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2550 โดยได้รวบรวมความเป็นมาของการแพทย์และการสาธารณสุขในอดีต ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสและโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข เพื่อจารึกพระเกียรติคุณอันสูงส่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเพื่อสุขภาพอนามัยของปวงชนชาวไทย


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651235 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::