วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อปวงประชาร่มเย็น
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 400 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.1593 ภ416จ 

   
ชื่อเรื่อง กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย องค์อุปถัมภ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 152 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 923.2593 น172 

   
ชื่อเรื่อง พระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 377 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ภ416 

   
ชื่อเรื่อง อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทินรัตน์ สถิตนิมานการ
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์ประกรกิจ
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 160 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 926.1593 ท357 

   
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ 5
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 117 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 ส4511ส 2551


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651202 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::