วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง ตี้กิ๋น...ตี้แอ่ว...เจียงใหม่
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : องค์การ
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวนหน้า 128 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 915.9362 อ121ต
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง -
ชื่อเรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ...
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวนหน้า 80 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ภน 351.1 ร226
    

ผู้แต่ง กรุณา รักษวิณ
ชื่อเรื่อง แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวนหน้า 148 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 728.312 ก174น
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สำนักงาน
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวนหน้า 115 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 338.959362 ช612ผ
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง อัมพร จิรัฐติกร
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์นอกกรอบรัฐชาติ 55 ปี ขบวนการกู้ชาติไทใหญ่
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวนหน้า 251 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 305.89591 อ116ป
   
คลิกดูสารบัญ


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1655766 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::