วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
ชื่อเรื่อง แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สถานที่พิมพ์ ลำพูน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวนหน้า 56 แผ่น : ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 371.2 ข544ผ 2555
    

ผู้แต่ง รัฏฐา ฤทธิศร
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิผลการศึกษาต่อระบบการรับเข้าของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2545 และปีการศึกษา 2546 : โครงการวิจัย
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวนหน้า 126 แผ่น : กราฟ, ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 375.72 ร113ก
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง จิราวรรณ กาวิละ โอคาโมโตะ, แพทรีเชีย ชีสแมน, ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
ชื่อเรื่อง สุนทรีย์แห่งลีลา ผืนผ้าแพรพรรณ พินิจผ้าชิ้นเด่นของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ = Execptional woven beauty masterpieces from the Bank of Thailand Textile Museum
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 238 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ/ภน 746.14 จ372ส
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง อรรถจักร สัตยานุรักษ์
ชื่อเรื่อง ระหว่างประวัติศาสตร์กับความทรงจำ : ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ = Between history and memory : Northern local and community history
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 99 แผ่น
เลขเรียกหนังสือ ภน 959.36 อ177ร
    

ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 72 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 378.12 ก27ย
   
คลิกดูสารบัญ


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1655774 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::