วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาเหมืองเวียงแหง อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานที่พิมพ์ [ม.ป.ท.] : กฟผ,
ปีที่พิมพ์ 2546
จำนวนหน้า เล่ม (เลขหน้าไม่ปรากฎ) : แผนที่
เลขเรียกหนังสือ ภน 622.2 ก279ค
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง กฤษฎา กฤษณะเศรณี
ชื่อเรื่อง เล่มเดียวเที่ยวเชียงใหม่ได้
สถานที่พิมพ์ นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวนหน้า 239 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ภน 915.9362 ก918ล
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง สุรงค์ ปราบโรค ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อเรื่อง เสี้ยวเวลาหนึ่งที่เชียงใหม่ ม.ค.41-เม.ย.44
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สยามรัตนพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2544
จำนวนหน้า 75 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 338.959362 ส472ส
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง เพ็ญพรรณ วุฒิภาภรณ์
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและจิสสาธารณะในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Organizing teaching-learning to develop thinking and public mind in mathematics subject of Mathayom Suksa 2 Students, Chiang Mai University Demonstration School
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า [147] แผ่น : ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 370.114 พ536ก
    

ผู้แต่ง วิภาวรรณ ศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและจิตสาธารณะในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Organizing teaching-learning to develop thinking and public mind in mathematics subject of Mathayom Suksa 1 Students, Chiang Mai University Demonstration School
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 97 แผ่น : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 370.114 ว362ก
   


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1655746 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::