วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง Sq.m D : ตารางเมตรกำลังดี
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวนหน้า 183 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 729 อ58 c.3
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง ประทีป พืชทองหลาง
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยสติปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวัยรุ่น : รายงานการวิจัย = Learning provision model for develop right consumption behavior based on the philosophy of sufficiency economy for adolescents
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า [163] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 658.8342 ป1711ร
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง พิมลพรรณ บุญยะเสนา
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของเยาวชนที่ติดเกมส์ : กรณีศึกษาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The Analysis of the behavior to pay for playing games in the youth group : a case study of the youth group in Chiangmai and Lamphun Province
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวนหน้า 138 แผ่น : ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 658.8342 พ367ก
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง โรม จิรานุกรม
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยจีน เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนภาษาไทยในมณฑลยูนนาน : รายงานการวิจัย / โรม จิรานุกรม ... [และคนอื่นๆ]
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 69 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 495.910711 ร86ก
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง -
ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสื่อสารศึกษา : รายงานฉบับสมบูรณ์ = A Project to develop a graduate program in communication studies
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวนหน้า 299 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ภน 375 ค872 c.2
   
คลิกดูสารบัญ


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1655762 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::