วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง และบุญส่ง สัตโยภาส
ชื่อเรื่อง บ้านดินกลางเวียง เอาขี้เหยื้อมาแป๋งเป๋นบ้าน
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 226 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 693.2 ด172บ
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง สมัย สุทธิธรรม เรียบเรียง
ชื่อเรื่อง พระบรมธาตุสำคัญและประเพณีขึ้นพระธาตุล้านนา
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : นครสาส์น
ปีที่พิมพ์ 2553
จำนวนหน้า 135 หน้า: ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 294.3435 ส1611พ
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง สมทบ พาจรทิศ
ชื่อเรื่อง คำเมืองฮาเฮ
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวนหน้า 230 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 495.917 ส164ค
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง บรรณาธิการ ยุพิน เข็มมุกด์
ชื่อเรื่อง ข่วงผญา : รวมบทความล้านนาศึกษา ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวนหน้า 280 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 306.095936 ข172
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง รุจิรา
ชื่อเรื่อง เที่ยวเชียงใหม่ ฉบับสมบูรณ์
สถานที่พิมพ์ นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวนหน้า 333 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 915.9362 ร423ท
   
คลิกดูสารบัญ


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1655777 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::