วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง ประคอง นิมมานเหมินท์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ลมูล จันทน์หอม บรรณาธิการ
ชื่อเรื่อง นามานุกรมวรรณกรรมล้านนา
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวนหน้า 728 หน้า
เลขเรียกหนังสือ อ/ภน 895.911 น262
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง -
ชื่อเรื่อง ศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์แห่งล้านนา : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มณี พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2549
สถานที่พิมพ์ [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวนหน้า 495 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ/ภน 927 ม143ศ
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง พระพัทธภณ เสฏโฐ
ชื่อเรื่อง ชุมชนบ้านหลวง และวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สมศักดิ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2552
จำนวนหน้า [165] หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 307.72 พ17116ช
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่อเรื่อง นำเที่ยวพิพิธภัณฑ์เชียงราย
สถานที่พิมพ์ เชียงราย : มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวนหน้า 104 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
เลขเรียกหนังสือ ภน 069.53 ร226น
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง พระนคร ปญฺญาวชิโร (ปรังฤทธิ์)
ชื่อเรื่อง กลองสะบัดชัย : ศิลปะการแสดงล้านนา
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : แม็กช์พริ้นติ้ง(มรดกล้านนา),
ปีที่พิมพ์ 2555
จำนวนหน้า 112 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 786.95936 พ17115ก
   
คลิกดูสารบัญ


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1655730 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::