วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง ดวงเดือน บุนยาวง, โอทอง คำอินซู ; ชาย โพธิสิตา, สมชาย นิลอาธิ แปล
ชื่อเรื่อง แนวคิดและฮีตคอง ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : มติชน
ปีที่พิมพ์ 2540
จำนวนหน้า 255 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 895.9191 ด172น
    

ผู้แต่ง ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร
ชื่อเรื่อง โคลงสุรวงส์ : กวีนิพนธ์เก่าแก่ของล้านนา
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวนหน้า 108 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ภน 895.911 พ9341ค
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง ส่างคำ จางยอด ; อัญชลี กิ๊บปิ้นส์ แปล
ชื่อเรื่อง ลายเจิง ลายไต
สถานที่พิมพ์ [ม.ป.ท] : โครงการไทยมิตรเมียนมา
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวนหน้า 250 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 793.3195936 ส221ล
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง วิเชียร สุรินต๊ะ, อุไร ไชยวงค์, ปริวรรต
ชื่อเรื่อง อานิสงส์ฉบับล้านนา การปริวรรตและสาระสังเขป
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวนหน้า 499 หน้า
เลขเรียกหนังสือ ภน 294.38 อ253
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง สุธิดา สุวรรณกันธา
ชื่อเรื่อง เชียงใหม่นครศูนย์กลาง MICE ในลุ่มแม่น้ำโขงและ BIMSTEC
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : ปีนฟ้า
ปีที่พิมพ์ 2556
จำนวนหน้า 120 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 307.1416 ส443ช
   
คลิกดูสารบัญ


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1655751 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::