วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง วสันต์ ปัญญาแก้ว
ชื่อเรื่อง ท้องถิ่นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ = Local Thais in the Age of Globalisation
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 61 แผ่น : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 390.095936 ว1811ท
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์, ศันสนีย์ กระจ่างโฉม, จันทร์จิรา สุขไหว
ชื่อเรื่อง ผังเมืองและความมั่นคงทางอาหาร : การศึกษาการขยายตัวของเมืองที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเชียงใหม่ : รายงานฉบับสมบูรณ์
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2557
จำนวนหน้า 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ
เลขเรียกหนังสือ ภน 307.76 ณ113ผ
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง ชยันต์ วรรธนะภูติ
ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างความเข็มแข็งของพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา (ระยะที่ 1) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
ปีที่พิมพ์ 2554
จำนวนหน้า 179 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 307.14 ช1611ก
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมศัพท์ล้านนาเฉพาะคำที่ปรากฏในใบลาน
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์
ปีที่พิมพ์ 2539
จำนวนหน้า 797 หน้า
เลขเรียกหนังสือ อ/ภน 495.91703 อ174พ
    

ผู้แต่ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง ๕ ทศวรรษ รวมพลังสร้างสรรค์บริการเพื่อการเรียนรู้สู่สังคม
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2557
จำนวนหน้า 105 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 025.5 ช612ห
   
คลิกดูสารบัญ


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1655736 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::