วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
แนะนำสิ่งพิมพ์ภาคเหนือใหม่
 

 

ผู้แต่ง สิริรักษ์ บางสุด, พลวัฒน์ อารมณ์
ชื่อเรื่อง โอชะแห่งล้านนา : มรดกวัฒนธรรมอาหารเมือง
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : แสงแดด
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวนหน้า 227 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 641.595936 ส373อ
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
ชื่อเรื่อง คง เข้ม ข่าม ขลัง เครื่องรางล้านนา : ศาสตร์แห่งศรัทธา มนตราของแผ่นดิน
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม
ปีที่พิมพ์ 2558
จำนวนหน้า 311 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ภน 133.44 ว3711ค
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, ภัณฑิรา ปริญญารักษ์
ชื่อเรื่อง ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง และทัศนคติต่อการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพของเภสัชกรเจ้าของธุรกิจร้านยา จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2557
จำนวนหน้า 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 658.8342 พ111ข
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง อมรรัตน์ เฟื่องวรธรรม, ศรีเลา เกษพรหม
ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ล้านนาสู่สังคมผ่านงานปริวรรต : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ 2557
จำนวนหน้า 221 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
เลขเรียกหนังสือ ภน 959.36 อ167ก
   
คลิกดูสารบัญ 

ผู้แต่ง บรรณาธิการ คิมูระ ชิเกระ
ชื่อเรื่อง องค์ความรู้ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน
สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่ : กลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์ป่าบ้านแม่ดอกแดง
ปีที่พิมพ์ 2557
จำนวนหน้า 82 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
เลขเรียกหนังสือ ภน 333.72 อ111 c.2
   


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]
 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1655747 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::