ชีวิตงาม..เสม พริ้งพวงแก้ว

หนังสือเรื่อง "ชีวิตงาม..เสม พริ้งพวงแก้ว"

เลขเรียกหนังสือ 926.1 ส56น

โดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม