บุคคลแบบอย่าง

“ในหลวง กับ พระราชดำรัสเรื่องการจัดการน้ำ”
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

“...แต่โครงการนี้ เป็นโครงการที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อย แต่ถ้าดำเนินการเดี๋ยวนี้ อีก ๕-๖ ปีข้างหน้า เราสบาย แต่ถ้าไม่ทำ อีก ๕-๖ ปีข้างหน้า ราคาค่าก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ก็จะขึ้นไป ๒ เท่า ๓ เท่า ลงท้ายก็จะต้องประวิงต่อไป และเมื่อประวิงต่อไป เราก็จะไม่ได้ทำ เราก็จะอดน้ำแน่ จะกลายเป็นทะเลทราย แล้วเราจะอพยพไปที่ไหนก็ไม่ได้…”

“…เช่นเดียวกับที่เล่าให้ฟัง เรื่องโครงการแห่งหนึ่งที่ภาคเหนือ ที่สันกำแพง ไปดูสถานที่ ชาวบ้านเองก็ขอให้ทำ อ่างเก็บน้ำตรงนั้น คือห้วยลาน แล้วช่างก็บอกว่าทำได้ ทางส่วนราชการได้แก่ กรมชลประทาน กับสำนักเร่งรัดพัฒนาชนบท รพช. ร่วมกันช่วยทำ… ส่วนอ่างเก็บน้ำอันนั้นก็เสร็จภายใน ๗-๘ เดือน เก็บน้ำได้ ในปีต่อไป ไปดูปลูกข้าวได้แล้ว น้ำในหมู่บ้านมี ไม่ต้องเดิน ๓ กิโลเมตร ไปตักน้ำที่อื่น ที่แหล่งน้ำอื่น ภายในปีหนึ่งประชาชนได้รับผลประโยชน์ของการกำจัดภัยแล้งที่ตรงนั้น ก็หมายความว่า ไม่ช้า ลงมือทำแล้วได้ผลนับว่าทันที…”

อ่านต่อ ...

ที่มาข้อมูล : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่