แนวทางในการสร้างแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ ๓ อย่าง (ธันวาคม ๒๕๕๔)

แนวทางในการสร้างแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ ๓ อย่าง (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔)

เจริญพรญาติโยมทุกท่าน ถ้าเราจะพูดในเรื่องของการดำรงชีวิตของคนเรา เมื่อเรานึกถึงว่าเราจะมีหลักในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรนั้น ในทางพระพุทธศาสนามีแนวทางในการสร้างแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ ๓ อย่างด้วยกันนั่นคือ หลักการที่ ๑. การให้ทาน ๒. การรักษาศีล และหลักการที่ ๓. คือการเจริญภาวนา ซึ่งในสังคมเราทุกวันนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือการให้ทาน และเมื่อเราพูดถึงการให้ทาน เราก็มักจะคิดว่าคือการซื้อของไปบริจาค หรือการไปทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แต่ในสังคมไทยปัจจุบันสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดที่จะทำให้เกิดความสงบสุขในสังคมนั่นคือ อภัยทาน ถ้าหากว่าในสังคมนี้มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน ให้โอกาสกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีอคติต่อกัน ให้อภัยต่อกันในสิ่งที่ผิด และให้โอกาสกันได้เริ่มต้นใหม่ ก็จะทำให้สังคมของเราสงบสุขมากยิ่งขึ้น อย่างนี้ก็เรียกว่าการให้ทานเช่นกัน และเราเรียกว่าอภัยทาน ซึ่งการให้อภัยเป็นทาน ถือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ ก็ขอฝากหลักการใช้ชีวิตตรงนี้ให้ท่านพุทธศาสนิกชนไว้เป็นข้อคิดด้วย โอกาสหน้าเราจะได้มาพูดกันถึงเรื่องการรักษาศีล และการเจริญภาวนากันต่อไป

ขอเจริญพร
พระมหาสง่า ธีรสํวโร

>> ที่มาข้อมูล : http://www.lannatalkkhongdee.com