การเคารพ การอ่อนน้อม (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔)

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔

จงอ่อนน้อมต่อผู้ที่อาวุโสกว่า...
เพราะประสบการณ์คือสิ่ง...
ที่ควรค่าแก่การเคารพ

Gotoknow.org