พิมาน แม้นมินทร์ : การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการหลักคุณธรรม

เรื่อง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการหลักคุณธรรม
จริยธรรมอิสลามในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรวิถีธรรม

PDF File อ่านต่อ ...

โดย
นายพิมาน แม้นมินทร์
อัช ชะบ๊าบ สมัชชายุวมุสลิมไทย มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘