แนะนำหนังสือน่าอ่าน

มุมคุณธรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหนังสือหลายประเภทน่าอ่าน
สามารถ ค้าหาได้ที่มุมคุณธรรมสำนักหอสมุด บริเวณ ชั้น 1 อาคารใหม่