เพาะเมล็ดพันธุ์..แห่งสันติภาพหนังสือเรื่อง "เพาะเมล็ดพันธุ์..แห่งสันติภาพ"

เลขเรียกหนังสือ 305.235 ณ177พ
โดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม