ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว

หนังสือเรื่อง "ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว"

เลขเรียกหนังสือ ย 398.2 พ551ด

โดย
เพนกวินตัวแรก : เรื่อง
พัดชา ดิษยนันทน์ : ภาพ