ตาลเดี่ยวยอดกตัญญู

หนังสือเรื่อง "ตาลเดี่ยวยอดกตัญญู"

เลขเรียกหนังสือ ย 398.2 น177ต

โดย
เรื่อง : นวรัตน์ สีหอุไร
ภาพ : นวรัตน์ - อนุชา สีหอุไร