เครือข่ายการเรียนรู้ศูนย์เศณษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ภาคเหนือตอนบน

หนังสือเรื่อง "เครือข่ายการเรียนรู้ศูนย์เศณษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ภาคเหนือตอนบน"

เลขเรียกหนังสือ ภน 330.95936 ร226ค

สนับสนุนโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
เรียบเรียงโดย : กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหทฃาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่